Pravidla pro e-shopy se od poloviny prosince výrazně mění. Víme jak přesně. 

autor: | 27.11.2022 | Marketing

Přímo uprostřed hlavní sezóny na konci roku, si pro provozovatele e-shopů připravili zákonodárci nemilé překvapení. Novelu, která přináší balíček změn, které je výrazně zasáhnou. Čeho se konkrétně týkají, si ukážeme v dnešním článku.

Chystané změny se objeví v novele zákona o ochraně spotřebitele a v novele občanského zákoníku. Prezident podepsal zákon dne 16. listopadu 2022.  Účinnost novely nastane již po 30 dnech po jejím vyhlášení prostřednictvím Sbírky zákonů. Vypadá to tedy tak, že prodejci budou mít Vánoce rušnější než obvykle.

Přidávání položek do košíku

S novelou vstoupí v platnost nařízení, které zakazuje prodejcům vkládat do nákupních košíků položky, které si zákazník aktivně nevybral. V praxi to to bude vypadat tak, že se v košíku nesmí samo zaškrtnout políčko, které by objednávalo nějaké produkty nebo služby navíc (výjimku má bezplatný bonus). Už se tedy prodejci nebudou moci bránit tím, že zákazník mohl před potvrzením vidět, co si objednává.

Výpočet slev

Jednotných pravidel se nyní dočká počítání a uvádění slev. To se navíc dotkne nejen internetových obchodů, ale i těch kamenných. Už nebude možné jednorázově zvýšit cenu těsně před akcí. Sjednotí se také to, z jaké hodnoty se má sleva vypočítávat – bude to z té nejnižší, která za posledních třicet dní před zlevněním platila. Případně z nejnižší ceny, která kdy platila (pokud je výrobek v nabídce měně než třicet dní).

Toto opatření se netýká výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo těch určených k rychlé spotřebě. Typicky čerstvých potravin.

Dodání zboží ve stanovené lhůtě

Zpřesnění se dočkala také lhůta, ve které musí být zboží dodáno. Pokud nedojde mezi zákazníkem a prodejcem k nějaké dohodě, musí být dodáno, co nejdříve, nejdéle však do třiceti dnů.

Jestliže prodávající zboží do měsíce nedodá, může kupující od smlouvy odstoupit. Ještě než tak učiní, musí dát prodejci šanci, aby chybu napravil. Novela hovoří o „přiměřené dodatečné lhůtě”. Kolika dnům to odpovídá už specifikováno není. Bez ní lze odstoupit od smlouvy jen ve specifických situacích – prodávající úplně odmítne závazek splnit; doručit zboží v určeném čase je nutné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy (např. dodání svatebních šatů před svatbou); kupující už před uzavřením smlouvy sdělil prodávajícímu nutnost dodání v určitý čas a ten souhlasil.

Změna v záruční době

Další změna se opět dotkne nejen e-shopů, ale také kamenných prodejen. Doba na reklamaci zůstává stejná – dva roky. Posílí se ale pozice zákazníka. Nově bude platit, že vada, která se objeví do roka od zakoupení, je považována za vadu, se kterou zákazník zboží zakoupil. Do teď to platilo pouze šest měsíců. Po tuto dobu tedy při reklamaci nemusí kupující nic dokazovat, je tedy na straně obchodníka prokázat, že vadu způsobil zákazník nevhodným používáním.

Po uplynutí roku už tato dokazovací povinnost přechází opět na kupující. Prokázat po roce používání, že zboží bylo vadné už při nákupu, je ale obtížné.

Personalizace cen zboží

Novinkou je i to, že pokud prodejce přizpůsobí cenu osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodnutí, musí ho o tom informovat. Kupující si musí být vědom toho, že existuje možnost, že se cena navýší.

Tato úprava se netýká změn cen, které sice probíhají dynamicky, ale děje se tak pro všechny zákazníky stejně.

Vracení zboží

Změna, která internetové obchody určitě potěší, se týká pravidel odstoupení od smlouvy. Skončí tak častá praktika, kdy zákazníci využívali obchody jako půjčovny.

Podstatná je změna formulace o odpovědnosti spotřebitele za snížení hodnoty zboží – z „(snížení hodnoty) vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti” na „vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“. Už nebude možné něco koupit, používat to např. během dovolené a poté bez potíží vrátit.

Samozřejmě je i nadále možné od kupní smlouvy během 14 dnů odstoupit. Pro obchodníky ale bude lehčí vrátit méně peněz kvůli opotřebení zboží.

Tlačítko objednávky

Novou povinností e-shopů bude výslovně informovat o tom, že objednávkou se zákazník zavazuje k platbě za zboží. Tlačítko k potvrzení nákupu musí být označeno snadno čitelným nápisem „objednávka zavazující k zaplacení” či jeho obdobou.

Všeobecné smluvní podmínky

Rozšiřuje se také povinný obsah všeobecných obchodních podmínek. Nově se v nich musí objevit vedle totožnosti obchodníka také adresa sídla, telefonní kontakt, e-mailová adresa a případně také údaje o poprodejním servisu a jeho podmínkách.

Jednorázová analýza e-shopu

Internetový obchod, online prodej služeb

950

1 WEB/jednorázově

Jednorázová kontrola
Sleva 30% pro 2. a další projekt
Sleva 450 Kč na realizaci následných úprav

Objednat službu

Po vyplnění formuláře náš pracovník vyhodnotí požadované úpravy a bude vás kontaktovat.
Požadovaný úkon