Pravidla pro používání cookies na webu 2021 a na co se připravit pro rok 2022

autor: | Říj 20, 2021 | Wordpress obecně

Cookies jsou užitečným nástrojem, který provozovatelům webů sbírá data o návštěvnosti. K využívání podobného nástroje se váže také mnoho podmínek – ty jsou však překvapivě rozdílná v ČR a zbytku Evropské unie. V České republice není v současné době povinnost vyžadovat aktivní souhlas návštěvníka webu s použitím cookies. To se má však s příchodem nového roku změnit. Jaké změny nastanou a jak ovlivní uživatele i správce webů?

 

Stávající pravidla

Podle současné právní úpravy je provozovatel webu povinen návštěvníky o použití cookies jenom informovat. Musí prokazatelně informovat o rozsahu a účelu zpracování dat. V praxi to vypadá tak, že se na webu zobrazují tzv. cookies lišty, které se nacházejí buď v patičce stránky nebo na zvláštní stránce. 

Vedle povinnosti informovat, musí správce webu poskytnout uživateli také možnost, které se říká opt-out. To znamená, že zaznamenávat pohyb uživatele na webu může jen do doby, než aktivně vyjádří nesouhlas s touto činností. Udělení nesouhlasu s užíváním cookies na prohlížených webových stránkách je možné skrze nastavení prohlížeče.

 

Pravidla platná od roku 2022

Od 1. 1. 2022 vstoupí v platnost novela zákona pro využívání cookies. A dotkne se jak jejich správců, tak těch, na které cílí. Bude totiž nutné získat aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování dat. Obecně se hovoří o opt-in režimu, který zabrání použití cookie, pokud k tomu uživatel neposkytne prokazatelný souhlas. Nebude tedy stačit jenom pasivita uživatele. 

Souhlas s užíváním bude muset navíc splňovat kvalitu dle požadavků GDPR. Hlavní požadavkem je to, že souhlas musí být udělen dobrovolně a ne pomocí nejrůznějšího vynucování – v podobě zablokování přístupu ke stránce či různým znepříjemňováním používání webu. Souhlas také musí být informovaný, tedy musí být zřejmé, co je jeho obsahem a k čemu budou získaná data použita. Udělení souhlasu musí být stejně jednoduché jako jeho odvolání. V praxi to bude vypadat tak, že již nebude možné použít obecné formulace v podobě „souhlasím s použitím cookies“ nebo udělení souhlasu v podobě pokračování v prohlížení webové stránky (to totiž nepředstavuje jednoznačný souhlas).  

 

Dopady na provozovatele webů

Vzhledem k tomu, že novela vstoupí v platnost od 1. ledna 2022 je třeba začít se připravovat již nyní. Dopadne totiž na všechny provozovatele webů či mobilních aplikací, kteří využívají nástroje na cílení reklam nebo sledování návštěvnosti. Zohlednění všech nových podmínek využívání těchto nástrojů znamená velký zásah do stávající podoby webových stránek. 

Mimo jiné bude nutné identifikovat všechny nástroje využívající cookies a zjistit si rozsah jejich působení. Tedy to, jestli k jejich používání bude potřeba souhlas uživatele. Pokud ano, bude nutné převést všechny cookies lišty z režimu opt-out do opt-in, vytvořit srozumitelný popis, co které cookies přesně dělá a ten poté zpřístupnit uživatelům. 

V praxi to bude znamenat velké množství času stráveného úpravami stávajících webů a jejich nastavování, tak aby vyhovovaly novým pravidlům. Pokud si nejste jisti, kde začít, jak správně postupovat a nic nevynechat nebo jenom nemáte na podobné úpravy čas, můžete svěřit vaše webové projekty do našich rukou. 

Potřebujete pomoct s nastavení cookies?

Pokud potřebujete pomoct s analýzou a následném správném nastavení cookies pro správné fungování v souladu s legislativou, napište nám. Po vyplnění formuláře vás budeme kontaktovat s přesnou cenovou nabídkou.

Orientační ceny za upravení cookies na internetových stránkách:
Základní internetové stránky, které neinzerují v reklamních sítích: 1 500 Kč/ web.
Každý další web sleva 50%

Základní internetové stránky, které inzerují v reklamních sítích: 1 900 Kč/ web.
Každý další web sleva 50%

Internetové obchody, magazíny, vícejazyčné weby bez inzerce v reklamních sítích: 2 100 Kč/web.
Každý další web sleva 50%

Internetové obchody, magazíny, vícejazyčné weby, které inzerují v reklamních sítích: 2 800 Kč/web.
Každý další web sleva 50%